TARİHÇE

Okulumuz ilk olarak, Manisa Kız enstitüsü ismiyle 1937 -1938 öğretim yılında Gazi İlkokulu’nda (Bugünkü Öğretmen evinde) 3 Ekim 1937 tarihinde öğretime başlamıştır. Saffet ARIKAN’ın Kültür Bakanlığı ve Doktor Lütfü Kırdar’ın Manisa Valiliği zamanında 84591 liraya yaptırılan, Sonra Mili Eğitim Bakanlığına devredilen bugünkü binamıza 16 Aralık1937 tarihinde geçilmiştir.

Okulumuz ilk olarak, Manisa Kız enstitüsü ismiyle 1937 -1938 öğretim yılında Gazi İlkokulu’nda (Bugünkü Öğretmen evinde) 3 Ekim 1937 tarihinde öğretime başlamıştır. Saffet ARIKAN’ın Kültür Bakanlığı ve Doktor Lütfü Kırdar’ın Manisa Valiliği zamanında 84591 liraya yaptırılan, Sonra Mili Eğitim Bakanlığına devredilen bugünkü binamıza 16 Aralık1937 tarihinde geçilmiştir. 1939 – 1940 öğretim yılında, okul binasının uygun olması nedeniyle ilkokul ve ortaokul mezunu öğrencileri için özel bir pansiyon açılmıştır.

1972 – 1973 öğretim yılından itibaren bakanlığımız Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 30.05.1972 tarih ve 295 sayılı onayı ile devlet parasız yatılı öğrenci almaya başlamıştır. 1982–1983 öğretim yılından itibaren pansiyon yönetimiyle birlikte M.E.B´ na devredilmiştir. Yıldan yıla gelişen okulumuz 1943 yılında döner sermaye ve 1945 yılında atölye şefliği ile muhasebe kadrosunun tahsili ile bir sipariş atölyesine kavuşmuş oldu.

9 öğretmen ve 28 enstitü 99 akşam öğrencisi ile öğretime başlayan Manisa Kız Enstitüsüne, 1960–1961 öğretim yılında Milli Mücadele Kahramanlarından 2.Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün ismi verilmiştir. Bu tarihten itibaren okulumuz İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi ismiyle faaliyetlerini sürdürmüştür.1986–1987 öğretim yılında yayınlanan 3308 sayılı Çıraklı Ve Mesleki Eğitim kanunu gereğince okulumuzda Hazır Giyim ve

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi bölümleri, işletmelerde meslek eğitimi kapsamına alınmıştır. Okulumuz bünyesinde özgün eğitim kapsamı dışında kalan yetişkinlere beceri kazandırmak amacıyla, yaygın eğitim veren pratik kız sanat okulumuz bulunmaktadır. Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi bölümünün uygulama alanı olan anaokulu faaliyetini sürdürmektedir. Bakanlığımızın 25.07.1991Tarih 3458 sayılı onayları ile okulumuzda açılan Kız Teknik Lisesi Bünyesinde, Hazır Giyim Bölümü açılmıştır. İngilizce eğitim veren Anadolu Kız Meslek Lisesi’ne 20.07.1994 Tarih ve 2551 sayılı yazı ile Bilgisayar bölümü açılarak çağı yakalama çabaları sürdürmektedir.

Bugün 106.000 YTL cirosu, 9 İdareci , 6 Bölüm şefi 86 öğretmen, 4 memur ve 6 hizmetli ile Çağdaş Türkiye´yi oluşturma noktasında çalışmalarına devam etmektedir.

VİZyonumuz

Milli Eğitim Temel Kanununun amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan Mesleki ve Teknik Eğitimde çağın gerektirdiği yenilik ve teknolojileri kullanarak uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen mezunlar yetiştiren lider bir mesleki ve teknik eğitim kurumu olmak.

MİSYONUMUZ

Türkiye cumhuriyetinin temel ilkeleri doğrultusunda ülkemizin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Gelişimini güçlendirmek için çağdaş eğitim standartlarını kullanarak çağa uyumlu, girişimci, üretken, bireyleri meslek alanına ve üst öğrenime hazırlamaktır.